Anunțuri

SDL GAL Carei la final

21.02.2024 În 20 februarie 2024, o mare parte dintre cei care au contribuit la implementarea SDL GAL Carei s-au adunat pentru a marca împreună finalizarea acesteia, pentru a prezenta realizările proie…

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A GAL CAREI

21.02.2024 Președintele Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială convoacă Adunarea Generală ordinară a membrilor fondatori și a membrilor asociați, la …

CREȘA DE COPII DIN CAREI MODERNIZATĂ

13.02.2024 Credem că starea infrastructurii educaționale are impact nu numai asupra accesului la educație, ci și asupra calității acesteia. De aceea, ne bucurăm să vedem modernizată și extinsă Creșa d…

Mai multe


Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării ”Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”

Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială
Valoarea totală a proiectului: 995.870,50 lei
Valoarea cofinanțării UE: 946.076,97 lei
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.