Apel POR – locuințe sociale – în consultare

29.01.2021

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială publică, spre consultare, Ghidul Condiții Specifice aferent apelului de selecţie a fişelor de proiecte POR – sesiunea 5 – februarie 2021, cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice, în vederea implementării Măsurii 1. Dezvoltarea facilităților rezidenţiale care să ofere condiţii de locuit decente familiilor dezavantajate din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei.

Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră la agalccscarei@yahoo.com până vineri, 5 februarie 2021.

 • Numărul de referință al apelului: POR/GALCAREI/2021/9/5/OS9.1
 • Sesiunea: Sesiunea 5 – februarie 2021
 • Tipul apelului: Apel necompetitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: Măsura 1.Dezvoltarea facilităților rezidenţiale care să ofere condiţii de locuit decente familiilor dezavantajate
 • Intervenția din SDL: Intervenția #1 POR – Construcție / reabilitare de locuințe sociale în zonele urbane funcționale aferente zonelor urbane marginalizate ZUM
 • Data lansării apelului: 15 februarie 2021
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POR: 31 martie 2021
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 2.400.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com