M3. Dezvoltarea de pachete integrate de servicii educaţionale destinate copiilor incluşi în sistemul de învăţământ preuniversitar

Intervenția I.6 Reabilitare şi/sau extindere unități educaționale preșcolare în zona urbană funcțională aferentă ZUM

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială a deschis apelul de fișe de proiecte, cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice, în vederea implementării Intervenției I.6 Reabilitare şi/sau extindere unități educaționale preșcolare în zona urbană funcțională aferentă ZUM, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei.

 • Data publicării: 31 martie 2020
 • Numărul de referință al apelului: POR/GALCAREI/2020/9/2/OS9.1
 • Sesiunea: Sesiunea 2 – martie 2020
 • Tipul apelului: Apel necompetitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: Măsura 3
 • Intervenția din SDL: Intervenția #6 POR – Reabilitare şi/sau extindere unități educaționale preșcolare în zona urbană funcțională aferentă ZUM
 • Data lansării apelului: 31 martie 2020
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POR: 14 mai 2020
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 410.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com
 • Documentele aferente apelului se găsesc la: https://www.galcarei.ro/finantare-proiecte/c3-apeluri-de-proiecte/

17.08.2020

Fișa de proiect cu titlul MODERNIZARE CREȘĂ DE COPII ÎN MUNICIPIUL CAREI, selectată de către GAL Carei, în cadrul Măsurii 3, Intervemția 6, a fost verificată și avizată de către Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism tehnic, format din reprezentanți ai structurilor implicate în gestionarea POR și POCU. Documentele de avizare pot fi consultate AICI.

Intervenția I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente, prin:

 • Extinderea / consolidarea ofertei de programe tip „școală după școală” în școlile frecventate de copii din ZUM
 • Cursuri / activități non-formale pentru dezvoltarea abilităților de viață a copiilor
 • Cursuri de educație parentală pentru adulți și Implicarea părinților în activitățile practice ale copiilor

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială a deschis apelul de selecţie a fişelor de proiecte POCU – sesiunea septembrie 2021, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei, Măsura 3. DEZVOLTAREA DE PACHETE INTEGRATE DE SERVICII EDUCAŢIONALE DESTINATE COPIILOR INCLUŞI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente

 • Data publicării: 20.09.2021
 • Numărul de referință al apelului: POCU/GALCAREI/2021/5/5/OS5.1
 • Sesiunea: Sesiunea 5 – septembrie 2021
 • Tipul apelului: Apel competitiv cu termen limită de cel puțin 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: M3
 • Intervenția din SDL: I7
 • Data lansării apelului: 20.09.2021
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POCU: 03.11.2021
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 480.000 euro

09.06.2022

A fost semnat contractul aferent proiectului „ÎNVĂȚARE PENTRU TOȚI”, a cărui fișă de proiect a fost selectată în prealabil de către GAL Carei, în cadrul apelului de fișe de proiecte POCU/GALCAREI/2021/5/5/OS5.1. Proiectul este implementat de către FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI, în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI, GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 și GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 din Carei.

Perioada de implementare a proiectului este 09.06.2022 – 31.12.2023.

Valoarea nerambursabilă a proiectului este 2.254.573,00 RON.