M5. Dezvoltarea capacităţii centrelor comunitare integrate medico-sociale de a furniza servicii sociale şi medicale persoanelor dezavantajate

Intervenția I.10 Crearea unui/unor Centru(e) Comunitar(e) Integrat(e) medico-social(e) care să deservească populația din zonele urbane marginalizate

Intervenția I.11 Operaționalizarea Centrului(elor) Comunitar(e) Integrat(e)

– Dezvoltare servicii educaționale pentru adulți

– Dezvoltare servicii pentru copii în situații vulnerabile

– Servicii socio-medicale