Strategia de Dezvoltare Locală

SDL Revizia 5

În noiembrie 2021, GAL Carei a inițiat o solicitare de modificare a SDL în vederea prelungirii duratei de implementare a acesteia cu 3 luni. Astfel, durata de implementare a SDL se modifică de la 5 ani la 5 ani și 3 luni. Solicitarea de modificare a fost aprobată în 22.12.2021, de către Secretariatul CCM SDL.

Pentru a vizualiza întreaga ”Strategie de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei Plasată sub Responsabilitatea Comunității”, modificată prin Revizia nr. 5, noiembrie 2021, descărcați următorul document:

SDL Revizia 4

În august 2021, GAL Carei a inițiat a patra solicitare de modificare a SDL. Aceasta implică realocarea financiară între intervenții de tip POCU, cu modificarea în consecință a Bugetului și a Fișelor intervențiilor. Solicitarea de modificare a fost aprobată în 08.09.2021, de către Secretariatul CCM SDL.

Pentru a vizualiza întreaga ”Strategie de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei Plasată sub Responsabilitatea Comunității”, modificată prin Revizia nr. 4, august 2021, descărcați următorul document:

Strategie de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei Plasată sub Responsabilitatea Comunității consolidată, modificată prin Revizia 4, august 2021

SDL Revizia 3

În mai 2021, GAL Carei a inițiat o nouă solicitare de modificare a SDL, ce implică realocarea financiară între intervenții de tip POR, cu modificarea în consecință a unor anexe ale SDL: Anexa 23 – Buget, Anexa 6 – Matricea de corespondență, Anexa 7 – Fișele intervențiilor din lista indicativă, Anexa 18 – Distribuția măsurilor pe zone din SDL și Anexa 19 – Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții, Anexa 22 – Proceduri de monitorizare și evaluare; precum, și corelarea complementarității POCU-POR în Matricea de corespondență). De asemenea, a fost solicitată și aprobată modificarea valorii indicatorilor aferenți Intervenției 1. Solicitarea de modificare a fost aprobată în iunie 2021.

Pentru a vizualiza întreaga ”Strategie de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei Plasată sub Responsabilitatea Comunității”, modificată prin Revizia nr. 3, iunie 2021, descărcați următorul document:

SDL Revizia 2

În octombrie 2020, GAL Carei a inițiat solicitare de modificare a SDL, ce implică aspecte precum realocarea financiară între intervenții de tip POCU, modificarea unor anexe ale SDL: Anexa 23 – Buget, Anexa 6. Matricea de corespondență, Anexa 7 – Fișele intervențiilor din lista indicativă, Anexa 18 – Distribuția măsurilor pe zone din SDL și Anexa 19 – Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții. Solicitarea de modificare a fost aprobată în decembrie 2020.

Pentru a vizualiza întreaga ”Strategie de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei Plasată sub Responsabilitatea Comunității”, modificată prin Revizia nr. 2, octombrie 2020, descărcați următorul document:

SDL Revizia 1

În mai 2020, Strategia a fost completată cu aspecte ce țin de experiența locală în gestionarea proiectelor din fonduri europene, precum și aspecte referitoare la membri GAL Carei.

Pentru a vizualiza întreaga ”Strategie de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei Plasată sub Responsabilitatea Comunității”, modificată prin Revizia nr. 1, octombrie 2020, descărcați următorul document:

SDL

Scurt istoric

La sfârșitul anului 2017 a fost elaborată Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei, plasată sub Responsabilitatea Comunității (SDL). În cadrul acesteia se prezintă starea de fapt actuală, din punct de vedere social, economic, de infrastructură, educațional, etc. din municipiu, respectiv se propun măsuri pentru îmbunătățirea acestor condiții.
Situația actuală a fost prezentată pe baza datelor statistice disponibile, respectiv a datelor colectate în cadrul studiului sociologic realizat pe un eșantion reprezentativ de aproape 800 de familii din municipiu.
Studiul de referință se poate descărca aici.

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zonele urbane marginalizate identificate şi validate la nivelul Municipiului Carei, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Pentru a vizualiza următoarele capitole/anexe ale SDL, descărcați documentele de mai jos:

Capitole SDL

Anexe SDL