M4. Sprijin pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor adulte şomere sau inactive şi a persoanelor care au părăsit de timpuriu şcoala

Intervenția I.8 Dotarea cu echipamente de infrastructură a întreprinderilor de economie socială de inserție (Sprijin în crearea de unități/întreprinderi sociale – partea hard)

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială a deschis apelul de fișe de proiecte POR/GALCAREI/2020/9/3/OS9.1, adresat entităților de economie socială, cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice. Apelul se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investiții 9.1, în cadrul măsurii POR/GAL CAREI/M4 Sprijin pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor adulte şomere sau inactive şi a persoanelor care au părăsit de timpuriu şcoala, Intervenția I.8 Dotarea cu echipamente de infrastructură a întreprinderilor de economie socială de inserție (Sprijin în crearea de unități/întreprinderi sociale – partea hard). Apelul s-a închis în data de 2 iulie 2020. Documentele avizate de către ADR Nord-Vest se găsesc la Apeluri de proiecte.

 • Data publicării: mai 2020
 • Numărul de referință al apelului: POR/GALCAREI/2020/9/3/OS9.1
 • Sesiunea: Sesiunea 3 – mai 2020
 • Tipul apelului: Apel necompetitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: Măsura 4
 • Intervenția din SDL: Intervenția #8 POR – Dotarea cu echipamente de infrastructură a întreprinderilor de economie socială de inserție (Sprijin în crearea de unități/întreprinderi sociale – partea hard)
 • Data lansării apelului: 18 mai 2020
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POR: 2 iulie 2020
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 70.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com

Intervenția I.9 Asistenţă şi suport pentru integrarea socio-profesională:

 • Integrarea adulților care au părăsit de timpuriu școală în programe de tip „A doua șansă”
 • Cursuri de calificare/ recalificare pentru persoanele din grupul țintă
 • Programe de tip ucenicie și stagii de practică la firmele locale
 • Servicii personalizate de ocupare
 • Sprijin în crearea de unități/intreprinderi sociale – partea soft.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială a deschis apelul de selecţie Fişe de proiecte POCU – sesiunea mai 2020, în vederea implementării Măsurii 4 SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR ADULTE ŞOMERE SAU INACTIVE ŞI A PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA, Intervenția I.9 Asistenţă şi suport pentru integrarea socio-profesională din Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei. Apelul s-a închis în data de 10 iulie 2020. Pentru detalii, vă rugăm consultați secțiunea Apeluri de proiecte.

 • Numărul de referință al apelului: POCU/GALCAREI/2020/5/1/OS5.1
 • Sesiunea: Sesiunea 1 – mai 2020
 • Tipul apelului: Apel competitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: M4
 • Intervenția din SDL: I9
 • Data lansării apelului: 27.05.2020. ora 10.00
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POCU: 10.07.2020, ora 12.00
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 880.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com

A fost semnat contractul aferent proiectului ”Activi pe piața muncii prin măsuri integrate în Municipiul Carei”, depus în cadrul apelului de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Beneficiar: Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Satu Mare (punct de lucru Carei).

Perioada de implementare este cuprinsă între 17.01.2022 și 31.12.2023, iar valoarea proiectului este 3.405.212,27 lei.

COMUNICAT DE PRESĂ – lansare proiect