Proiecte finanțate

GAL Carei și EDUCAȚIA copiilor dezavantajați

GAL Carei și LOCUIREA în rândul familiilor vulnerabile

GAL Carei și OCUPAREA persoanelor vulnerabile

PROIECTE FINANȚATE prin „Strategia de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității” (în ordinea contactării lor)

„Modernizare Creșă de copii în municipiul Carei”

Beneficiar: UAT Municipiul Carei

Cod SMIS: 140842

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 41 luni, respectiv între 27.09.2019 și 31.01.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 1.947.910,98 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.848.710,44 lei.

„Reamenajare loc de joaca în Parcul Dendrologic Carei”

Beneficiar: UAT Municipiul Carei

Cod SMIS: 136040

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Perioada de implementare a proiectului este de 35 luni, respectiv între 14.06.2019 și 30.04.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 544.481,60 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 315.974,75 lei.

„Activi pe piața muncii prin măsuri integrate în Municipiul Carei”

Cod SMIS: 152662

Beneficiar: Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Satu Mare (punct de lucru Carei).

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Valoarea totală a proiectului este de 3.405.212,27 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din partea Uniunii Europene, prin Fondul Social European, este 3.234.951,66 lei.

Perioada de implementare este de 23 de luni, fiind cuprinsă între 17.01.2022 și 31.12.2023.

„ÎNVĂȚARE PENTRU TOȚI”

Beneficiari: FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI, în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI, GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 și GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 din Carei.

Cod SMIS: 152668

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Valoarea nerambursabilă a proiectului este 2.254.573,00 RON.

Perioada de implementare a proiectului este 09.06.2022 – 31.12.2023.

„CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ȘI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT MEDICO-SOCIAL ÎN MUNICIPIUL CAREI”

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Carei

Cod SMIS: 153893

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 –Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Valoarea totală a proiectului este de 13.158.805 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 12.500.864,77lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 43 luni, respectiv între data 01.06.2020 și data 31.12.2023, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

„START PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR VULNERABILE DIN CAREI”

Beneficiari: Asociația Asistenților Sociali Profesioniști „PROSOCIAL” și UAT Municipiul Carei

Cod SMIS: 155597

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității.

Valoarea nerambursabilă a proiectului este 1.177.032,96 RON.

Perioada de implementare a proiectului este 06.10.2022 – 31.12.2023.

Documentația de depunere a proiectelor câștigătoare în MySMIS
Ghidul Solicitantului – Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 (POCU)

MANUALUL BENEFICIARULUI – versiunea iunie 2022