decembrie 2019

POCU: 81 mil. euro pentru reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente… Citește mai mult »POCU: 81 mil. euro pentru reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială

Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de investiţii ( PI ) 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii (CLLD) Obiectiv Specific (OS): Reducerea numărului de persoane aflate în risc de… Citește mai mult »Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban