Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de investiţii ( PI ) 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii (CLLD)

Obiectiv Specific (OS): Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate;

Prioritatea de investiții 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman – POCU- 2014-2020.

Data lansării cererii de proiecte: 22.10.2019;

Data și ora de începere a depunerii de proiecte în MYSMIS: 23.10.2019, ora 10.00;                         

Pentru APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI: Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.12.2021, ora 10.00.

Pentru APELUL DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi aferent schemei de minimis pentru întreprinderile de economie socială de inserție:                

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 1.06.2020, ora 17.00.

Termenul limită de contractare pentru schema de minimis din cadrul acestui ghid este de 31.12.2020.                                   

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați mai jos Ghidul  – Prioritatea de investiții 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman – POCU- 2014-2020

Sursa datelor: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

18.12.2019