CREȘA DE COPII DIN CAREI MODERNIZATĂ

13.02.2024

🏫 Credem că starea infrastructurii educaționale are impact nu numai asupra accesului la educație, ci și asupra calității acesteia. De aceea, ne bucurăm să vedem modernizată și extinsă Creșa de copii din Municipiul Carei.

🟢 Lucrările de modernizare a creșei au fost realizate în cadrul proiectului „Modernizare Creșă de copii în municipiul Carei”, implementat de UAT Municipiul Carei, cod SMIS 140842. Proiectul a fost finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

🟡 Intervențiile din cadrul „Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasate sub responsabilitatea comunității”, care au vizat educația, și-au propus să contribuie la asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii. Acest scop a fost realizat și prin această intervenție de tip „hard”, care a urmărit îmbunătățirea infrastructurii de educație timpurie antepreșcolară (1.443 mp creșă de copii reabilitată și modernizată).

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
Ar putea fi o imagine cu 8 persoane, copil şi persoane studiind
Ar putea fi o imagine cu masă şi în interior
Ar putea fi o imagine cu iarbă
Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.