SDL GAL Carei la final

21.02.2024

În 20 februarie 2024, o mare parte dintre cei care au contribuit la implementarea SDL GAL Carei s-au adunat pentru a marca împreună finalizarea acesteia, pentru a prezenta realizările proiectelor încheiate și pentru a trage concluzii și învățăminte.

Apreciem contribuția fiecărei organizații, fiecărei instituții locale, fiecărui expert, fiecărui beneficiar care a avut încrederea că, împreună, putem face pași importanți către o comunitate în care cetățenii sunt implicați și respectați, în care educația e valorizată, în care dezavantajele sunt confruntate, iar problemele devin provocări ce pot fi întâmpinate curajos.

Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei Plasată sub Responsabilitatea Comunității (2018-2023) a fost asumată atât de Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Coeziune Socială Carei prin Hotărârea Adunării Generale și a Consiliului Director, cât și de Municipiul Carei, prin Hotărârea Consiliului Local.

Prin abordarea dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC), GAL Carei a alocat fonduri prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) și Programului Operațional Capacitate Umană (POCU), a monitorizat și a facilitat implementarea intervențiilor Strategiei, a informat potențialii beneficiari și a sprijinit beneficiarii selectați, a organizat sesiuni de formare pentru membrii GAL, precum și forumuri tematice cu specialiști și cu cetățeni, a participat la schimburi de experiență, conferințe și sesiuni de lucru cu factori interesați.

Prin intervențiile propuse au fost dezvoltate programe educaționale pentru copii și adulți provenind din medii vulnerabile, s-au desfășurat programe de formare profesională și de consiliere în vederea angajării persoanelor fără loc de muncă, au fost organizate acțiuni de sensibilizare cu privire la egalitatea de șanse și nediscriminarea persoanelor dezavantajate, a fost acordat sprijin individualizat copiilor și adulților vulnerabili, au fost reabilitate spații urbane (o creșă, un loc de joacă pentru copii), a fost începută construcția unor locuințe sociale și a unui centru medico-social.

Aceste intervenții au fost rezultatul participării comunității, al eforturilor depuse de specialiști și al dezbaterii ideilor. În final, avem satisfacția schimbării sociale pe care abordarea DLRC și-a propus-o.