A avut loc Adunarea Generală a GAL Carei

10.07.2020

În data de 08 iulie 2020 a avut loc ședința Adunării Generale a ASOCIAȚIEI  GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CAREI PENTRU COEZIUNE SOCIALĂ. La ședință au participat 17 persoane, dintre care 14 membri din cei 24 înscriși ai Asociației, alături de 3 invitați fără drept de vot, reprezentanți ai comunității rome.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

  1. Raportul de activitate aferent anului 2019
  2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2019
  3. Raportul cenzorului pentru anul 2019
  4. Alegerea membrilor Consiliului Director
  5. Alegerea Președintelui Asociației

S-a votat în unanimitate prelungirea mandatului de 3 ani a Consiliului Director. Acesta este compus din: Moldovan Nicolae Dorel, Vagner Arnold-Richard, Radu Dorina Monica, Hompoth Maria, Lemak Iosif.

Dl. Moldovan Nicolae Dorel, reprezentant al sectorului public, a fost ales în unanimitate în funcția de președinte al GAL Carei.

În cadrul ședinței a fost prezentată situația apelurilor GAL Carei la 8 iulie 2020. Aceasta poate fi consultată aici: