Actualizare document „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020”

14.08.2020

A fost actualizat documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”. Modificările vizează următoarele:

1. Exceptarea de la regula distribuirii bugetului între parteneri în cazul parteneriatului format exclusiv din instituții publice;

2. Modificarea contractului de finanțare în sensul eliminării obligativității Dezangajării pentru cheltuielile aferente achizițiilor publice.

AICI găsiți detalii.