ADUNAREA GENERALĂ A GAL CAREI – RAPORTul DE ACTIVITATE / 2021

16.05.2022

În data de 13.05.2022, ora 10.00, a avut loc ședința ordinară a ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI  GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CAREI PENTRU COEZIUNE SOCIALĂ.

Conform convocatorului, ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

  1. Raportul de activitate aferent anului 2021
  2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2021
  3. Raportul cenzorului pentru anul 2021
  4. Hotărârea modului de repartizare a rezultatului net aferent anului 2021

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CAREI PENTRU COEZIUNE SOCIALĂ – MAI 2022