ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CAREI PENTRU COEZIUNE SOCIALĂ

04.05.2021

În data de  28.04.2021, ora 10.00, a avut loc ședința ordinară a Adunării Generale a ASOCIAȚIEI  GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CAREI PENTRU COEZIUNE SOCIALĂ.

Conform convocatorului, ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

  1. Raportul de activitate aferent anului 2020
  2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2020
  3. Raportul cenzorului pentru anul 2020
  4. Aprobarea listei actualizate a membrilor
  5. Informare cu privire la protecția datelor
  6. Împuternicire în vederea semnării modificării Statutului, cu privire la realegerea membrilor Consiliului Director