ANUNȚ CONSULTARE APEL FIȘE DE PROIECTE POR/GALCAREI/2020/9/3/OS9.1 – economie socială

23.03.2020

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială anunță lansarea spre consultare a unui nou apel de selecţie Fişe de proiecte POR – sesiunea aprilie 2020, cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice, în vederea implementării măsurilor/intervențiilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei. Vă rugăm să consultați Ghidul Condiții Specifice corespunzător acestui apel, care se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investiții 9.1, în cadrul măsurii POR/GAL CAREI/M4 Sprijin pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor adulte şomere sau inactive şi a persoanelor care au părăsit de timpuriu şcoala, Intervenția I.8 Dotarea cu echipamente de infrastructură a întreprinderilor de economie socială de inserție (Sprijin în crearea de unități/întreprinderi sociale – partea hard). Pentru detalii, vă rugăm consultați secțiunea Apeluri de proiecte. (https://www.galcarei.ro/finantare-proiecte/c3-apeluri-de-proiecte/)

 • Data publicării: aprilie 2020
 • Numărul de referință al apelului: POR/GALCAREI/2020/9/3/OS9.1
 • Sesiunea: Sesiunea 3 – aprilie 2020
 • Tipul apelului: Apel necompetitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: Măsura 4
 • Intervenția din SDL: Intervenția #8 POR – Dotarea cu echipamente de infrastructură a întreprinderilor de economie socială de inserție (Sprijin în crearea de unități/întreprinderi sociale – partea hard)
 • Data lansării apelului: 14 aprilie 2020
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POR: 26 mai 2020
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 70.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com