Anunț consultare ghid condiții specifice POR

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CAREI PENTRU COEZIUNE SOCIALĂ LANSEAZĂ SPRE CONSULTARE GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL CAREI în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

GAL Carei anunță spre consultare lansarea APELULUI de Fişe de Proiecte POR/GALCAREI/2019/9/1/OS9.1, Sesiunea 1 –  decembrie 2019 . Informații detaliate găsiți în cele de mai jos. Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră până în 10.12.2019, ora 10, la datele de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com.

 • Data propusă spre publicare: 10 decembrie 2019
 • Numărul de referinţă al apelului: POR/GALCAREI/2019/9/1/OS9.1
 • Sesiunea: 1
 • Tipul apelului: Sesiunea 1 – decembrie 2019
 • Măsurile din SDL care se vor lansa: Măsura 2
 • Intervenţia din SDL: Intervenția #4
 • Data propusă pentru lansarea apelului: 10 decembrie 2019
 • Data limită propusă pentru depunerea fişelor de proiecte POR: 23 ianuarie 2020
 • Locaţia de depunere a fişelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 70.000 euro
 • Afișat în 2 decembrie 2019