Apel POR/GALCAREI/2020/9/4/OS9.1 – 01.09.2020

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială deschide Apelul de selecţie Fişe de proiecte POR – sesiunea 4 – septembrie 2020, cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice, în vederea implementării Intervenției #10 POR – Crearea unui/unor Centru(e) Comunitar(e) Integrat(e) medico-social(e) care să deservească populația din zonele urbane marginalizate din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei.

 • Data publicării: 1 septembrie 2020
 • Numărul de referință al apelului: POR/GALCAREI/2020/9/4/OS9.1
 • Sesiunea: Sesiunea 4 – septembrie 2020
 • Tipul apelului: Apel necompetitiv cu termen limită de cel puțin 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: Măsura 5
 • Intervenția din SDL: Intervenția #10 POR – Crearea unui/unor Centru(e) Comunitar(e) Integrat(e) medico-social(e) care să deservească populația din zonele urbane marginalizate
 • Data lansării apelului: 1 septembrie 2020
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POR: 15 octombrie 2020
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 300.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303
 • E-mail: agalccscarei@yahoo.com

Anexa-1-Fișa-de-proiect

Anexa-1.3-Consimțământ-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

Anexa-2-Grila-de-verificare-administrativă-și-a-eligibilitatii-fișei-de-proiect

Anexa-3-Grila-de-verificare-tehnică-și-financiară