Apel POCU/GALCAREI/2021/5/3/OS5.1 – în consultare – 15.02.2021

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială publică, spre consultare, Ghidul Solicitantului. Condiții Specifice aferent apelului de selecţie a fişelor de proiecte POCU – sesiunea martie 2021, în vederea implementării Măsurii 4 SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR ADULTE ŞOMERE SAU INACTIVE ŞI A PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA, Intervenția I.9 Asistenţă şi suport pentru integrarea socio-profesională din Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei.

Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră la agalccscarei@yahoo.com până luni, 22 februarie 2021.

 • Data propusă pentru lansarea apelului: 02.03.2021
 • Numărul de referință al apelului: POCU/GALCAREI/2021/5/3/OS5.1
 • Sesiunea: Sesiunea 3 – martie 2021
 • Tipul apelului: Apel competitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: M4
 • Intervenția din SDL: I9
 • Data lansării apelului: 02.03.2021
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POCU: 15.04.2021
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 439.008  euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com