Apel POCU/GALCAREI/2020/5/1/OS5.1 – OCUPARE – 27.05.2020

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială lansează primul Apel de selecţie Fişe de proiecte POCU – sesiunea mai 2020, în vederea implementării Măsurii 4 SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR ADULTE ŞOMERE SAU INACTIVE ŞI A PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA, Intervenția I.9 Asistenţă şi suport pentru integrarea socio-profesională din Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei.

 • Numărul de referință al apelului: POCU/GALCAREI/2020/5/1/OS5.1
 • Sesiunea: Sesiunea 1 – mai 2020
 • Tipul apelului: Apel competitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: M4
 • Intervenția din SDL: I9
 • Data lansării apelului: 27.05.2020. ora 10.00
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POCU: 10.07.2020, ora 16.00
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 880.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com