Apel fișe de proiecte POCU – Educație – deschis

20.07.2020

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială anunță deschiderea Apelului de selecţie Fişe de proiecte POCU – sesiunea iulie 2020, în vederea implementării Măsurii M3. DEZVOLTAREA DE PACHETE INTEGRATE DE SERVICII EDUCAŢIONALE DESTINATE COPIILOR INCLUŞI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferentePentru detalii, vă rugăm consultați secțiunea Apeluri de proiecte.

 • Data publicării: 20.07.2020
 • Numărul de referință al apelului: POCU/GALCAREI/2020/5/2/OS5.1
 • Sesiunea: Sesiunea 2 – iulie 2020
 • Tipul apelului: Apel competitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: M3
 • Intervenția din SDL: I7
 • Data lansării apelului: 20.07.2020
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POCU: 03.09.2020
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 560.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com