APEL POCU – SERVICII OCUPARE ȘI CENTRU MEDICO-SOCIAL – în consultare

15.09.2021

GAL Carei publică, spre consultare, Ghidul Solicitantului. Condiții Specifice aferent apelului de selecţie a fişelor de proiecte POCU – sesiunea septembrie 2021, în vederea implementării Măsurii POCU/SDL Carei/M4. SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR ADULTE ŞOMERE SAU INACTIVE ŞI A PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA, Intervenția I.9 Asistenţă şi suport pentru integrarea socio-profesională și Măsurii POCU/SDL Carei/M5. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII CENTRELOR COMUNITARE INTEGRATE MEDICO-SOCIALE DE A FURNIZA SERVICII SOCIALE ŞI MEDICALE PERSOANELOR DEZAVANTAJATE, Intervenția Intervenția I.11 Operaționalizarea Centrului(elor) Comunitar(e) Integrat(e)

Ghidul Solicitantului. Condiții Specifice POCU – GAL Carei / Apel comun M4 și M5

Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră la agalccscarei@yahoo.com până marți, 21 septembrie 2021.

 • Data estimată a publicării apelului: 27.09.2021
 • Numărul de referință al apelului: POCU/GALCAREI/2021/5/6/OS5.1
 • Sesiunea: Sesiunea 6 – septembrie 2021
 • Tipul apelului: Apel competitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: M4 și M5
 • Intervenția din SDL: I9 și I11
 • Data lansării apelului: 27.09.2021
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POCU: 11.11.2021
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 341.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com