Apel POCU – Ocupare – sesiunea mai 2021 – în consultare

26.04.2021

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială publică, spre consultare, Ghidul Solicitantului. Condiții Specifice, aferent apelului de selecţie a fişelor de proiecte POCU – sesiunea mai 2021, în vederea implementării Măsurii 4 SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR ADULTE ŞOMERE SAU INACTIVE ŞI A PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA, Intervenția I.9 Asistenţă şi suport pentru integrarea socio-profesională din Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei.

Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră până cel târziu 4 mai 2021, folosind datele de contact de mai jos.

 • Data propusă pentru lansare: 10.05.2021
 • Numărul de referință al apelului: POCU/GALCAREI/2021/5/4/OS5.1
 • Sesiunea: Sesiunea 4 – mai 2021
 • Tipul apelului: Apel competitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: M4
 • Intervenția din SDL: I9
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POCU: 23.06.2021
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 879.000  euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com