APEL POCU – SERVICII EDUCAȚIONALE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 – DESCHIS

20.09.2021

GAL Carei anunță deschiderea Apelului de selecţie a fişelor de proiecte POCU – sesiunea septembrie 2021, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei. Măsura 3. DEZVOLTAREA DE PACHETE INTEGRATE DE SERVICII EDUCAŢIONALE DESTINATE COPIILOR INCLUŞI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR. Intervenţia care se lansează este: I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente. Termenul limită de depunere a fișelor de proiecte este 3 noiembrie 2021.

Pentru detalii, consultați secțiunea APELURI DE PROIECTE.

 • Data publicării: 20.09.2021
 • Numărul de referință al apelului: POCU/GALCAREI/2021/5/5/OS5.1
 • Sesiunea: Sesiunea 5 – septembrie 2021
 • Tipul apelului: Apel competitiv cu termen limită de cel puțin 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: M3
 • Intervenția din SDL: I7
 • Data lansării apelului: 20.09.2021
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POCU: 03.11.2021
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 480.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com