APEL POR/GALCAREI/2021/9/6/OS9.1 – LOCUINȚE SOCIALE ȘI CENTRU MEDICO-SOCIAL – în consultare – 18.06.2021

GAL Carei va lansa, în luna iulie 2021, apelul de selecţie a fişelor de proiecte POR – sesiunea 6, cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice, în vederea implementării Măsurii 1. Dezvoltarea facilităților rezidenţiale care să ofere condiţii de locuit decente familiilor dezavantajate, Intervenția I.1 Construcție / reabilitare de locuințe sociale în zonele urbane funcționale aferente zonelor urbane marginalizate ZUM și Măsurii 5: Dezvoltarea capacităţii centrelor comunitare integrate medico-sociale de a furniza servicii sociale şi medicale persoanelor dezavantajate, Intervenția I.10 Crearea unui/unor Centru(e) Comunitar(e) Integrat(e) medico-social(e) care să deservească populația din zonele urbane marginalizate.

Vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului. Condiții Specifice aferent acestui apel și să ne transmiteți observațiile și sugestiile dumneavoastră până în 22 iunie 2021, folosind detaliile de contact de mai jos.

 • Data propusă pentru lansare: 6 iulie 2021
 • Numărul de referință al apelului: POR/GALCAREI/2021/9/6/OS9.1
 • Sesiunea: Sesiunea 6 – iulie 2021
 • Tipul apelului: Apel necompetitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsurile din SDL care se lansează: Măsura 1.Dezvoltarea facilităților rezidenţiale care să ofere condiţii de locuit decente familiilor dezavantajate și Măsura 5: Dezvoltarea capacităţii centrelor comunitare integrate medico-sociale de a furniza servicii sociale şi medicale persoanelor dezavantajate
 • Intervențiile din SDL care se lansează: Intervenția I.1 POR – Construcție / reabilitare de locuințe sociale în zonele urbane funcționale aferente zonelor urbane marginalizate ZUM și Intervenția I.10 POR – Crearea unui/unor Centru(e) Comunitar(e) Integrat(e) medico-social(e) care să deservească populația din zonele urbane marginalizate
 • Data lansării apelului: 6 iulie 2021
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte: 19 august 2021
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 2.770.000euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com