APEL ȘI GHID POCU ÎN CONSULTARE / OCUPARE ȘI SERVICII SOCIALE

04.04.2022

GAL Carei publică, spre consultare, Ghidul Solicitantului. Condiții Specifice aferent apelului de selecţie a fişelor de proiecte POCU – sesiunea aprilie 2022, în vederea implementării Măsurii POCU/SDL Carei/M4. SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR ADULTE ŞOMERE SAU INACTIVE ŞI A PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA, Intervenția I.9 Asistenţă şi suport pentru integrarea socio-profesională și Măsurii POCU/SDL Carei/M5. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII CENTRELOR COMUNITARE INTEGRATE MEDICO-SOCIALE DE A FURNIZA SERVICII SOCIALE ŞI MEDICALE PERSOANELOR DEZAVANTAJATE, Intervenția I.11 Operaționalizarea Centrului(elor) Comunitar(e) Integrat(e).

Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră până la 10 aprilie 2022, la adresa de email agalccscarei@yahoo.com.

 • Data estimată a publicării: 11.04.2022
 • Numărul de referință al apelului: POCU/GALCAREI/2022/5/7/OS5.1
 • Sesiunea: Sesiunea 7 – aprilie 2022
 • Tipul apelului: Apel competitiv cu termen limită de 30 de zile calendaristice
 • Măsurile din SDL care se relansează: M4 și M5
 • Intervențiile din SDL care se relansează: I9 și I11
 • Data estimată a lansării apelului: 11.04.2022
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POCU: 11.05.2022
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului:  341.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com

Urmăriți-ne pentru noutăți privind acest apel!