Anunț consultare Apel fișe de proiecte POR/GALCAREI/2020/9/2/OS9.1

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială anunță lansarea spre consultare a celui de-al doilea Apel de selecţie Fişe de proiecte POR – sesiunea martie 2020, cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice, în vederea implementării măsurilor/intervențiilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei.

19.03.2020

 • Data publicării: martie 2020
 • Numărul de referință al apelului: POR/GALCAREI/2020/9/2/OS9.1
 • Sesiunea: Sesiunea 2 – martie 2020
 • Tipul apelului: Apel necompetitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: Măsura 3
 • Intervenția din SDL: Intervenția #6 POR – Reabilitare şi/sau extindere unități educaționale preșcolare în zona urbană funcțională aferentă ZUM
 • Data lansării apelului: 31 martie 2020
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POR: 14 mai 2020
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului: 410.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com
 • Detalii apel: https://www.galcarei.ro/finantare-proiecte/c3-apeluri-de-proiecte/