BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ DIN CAREI

30.06.2022

Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Satu Mare, beneficiar selectat al GAL Carei, a organizat în 29 iunie a.c. o bursă a locurilor de muncă, în cadrul proiectului ,,Activi pe piața muncii prin măsuri integrate în Municipiul Carei”.

Proiectul contribuie la implementarea Măsurii 4. Sprijin pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor adulte şomere sau inactive şi a persoanelor care au părăsit de timpuriu şcoala, Intervenția I.9 Asistență şi suport pentru integrarea socio-profesională, din Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei, implementată de Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Coeziune Socială Carei. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ DIN CAREI ÎN PRESĂ