CONTRACT POCU SEMNAT / ÎNVĂȚARE PENTRU TOȚI!

09.06.2022

A fost semnat contractul aferent proiectului „ÎNVĂȚARE PENTRU TOȚI”, a cărui fișă de proiect a fost selectată în prealabil de către GAL Carei, în cadrul apelului de fișe de proiecte POCU/GALCAREI/2021/5/5/OS5.1. Proiectul este implementat de către FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI, în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI, GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 și GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 din Carei.

Proiectul „ÎNVĂȚARE PENTRU TOȚI” contribuie la implementarea Măsurii 3. DEZVOLTAREA DE PACHETE INTEGRATE DE SERVICII EDUCAŢIONALE DESTINATE COPIILOR INCLUŞI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente, din cadrul Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității.

Obiectivul proiectului este creșterea participării la procesul de educație a copiilor antepreșcolari, preșcolari și școlari din ZUM și zonele funcționale aferente, creând astfel șansele de succes școlar și societal ale copiilor în situație de risc de părăsire timpurie a școlii. Proiectul își propune să abordeze mai mulți factori care influențează reușita lor, implicând părinții/tutorii și școala (liderii școlii și cadrele didactice), urmărind totodată mobilizarea, implicarea activă și responsabilizarea comunității pe care școala o deservește, în sprijinul educației incluzive și incluziunii sociale.

Perioada de implementare a proiectului este 09.06.2022 – 31.12.2023.

Valoarea nerambursabilă a proiectului este 2.254.573,00 RON.