EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE CONTRIBUIE LA REDUCEREA INEGALITĂȚILOR SOCIALE

10.03.2023

Implicarea grupurilor vulnerabile în activități care promovează educația pentru sănătate, conștientizarea importanței unor obiceiuri sănătoase (educație pentru igienă, nutriție adecvată, combaterea consumului de substanțe etc.) și sănătatea relațiilor (inclusiv prevenirea violenței domestice, gestionarea relațiilor abuzive, prevenirea abandonului familial) contribuie pe termen lung la reducerea inegalităților sociale.

În cadrul proiectului „Activi pe piața muncii prin măsuri integrate în Municipiul Carei”, pe lângă sprijinul oferit pentru facilitarea accesului pe piața muncii, 380 de persoane au șansa de a dezvolta abilități de viață și a primi consiliere pentru o viață sănătoasă. Astfel, beneficiarii proiectului au fost consiliați de către experți în domeniul medical și au primit pachete cu materiale igienice de un real și imediat folos.

Proiectul „Activi pe piața muncii prin măsuri integrate în Municipiul Carei” este implementat de  Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Satu Mare și contribuie la implementarea Măsurii 4. Sprijin pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor adulte şomere sau inactive şi a persoanelor care au părăsit de timpuriu şcoala, Intervenția I.9 Asistență şi suport pentru integrarea socio-profesională, din Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei, implementată de Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Coeziune Socială Carei. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.