FIȘĂ DE PROIECT DEPUSĂ / APEL POCU – OCUPARE – sesiunea mai 2021

29.06.2021

În 23 iunie s-a închis apelul de selecţie a fişelor de proiecte POCU – sesiunea 4 – mai 2021, în vederea implementării Măsurii 4 SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR ADULTE ŞOMERE SAU INACTIVE ŞI A PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA, Intervenția I.9 Asistenţă şi suport pentru integrarea socio-profesională din Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei.

A fost depusă o fișă de proiect cu următoarele date:

Solicitant: Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Satu Mare (punct de lucru Carei)

Titlu: Activi pe piața muncii prin măsuri integrate în Municipiul Carei

Obiectiv general: Creșterea șanselor de ocupare formală pentru 380 de persoane de vârstă activă și care se află în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Buget: 3.405.212,27 lei