FIȘĂ DE PROIECT DEPUSĂ / APEL POCU – SERVICII EDUCAȚIONALE

17.09.2020

Vă anunțăm că a fost depusă o fișă de proiect în cadrul Apelului de selecție Fişe de proiecte POCU – sesiunea iulie 2020, în vederea implementării Măsurii 3. DEZVOLTAREA DE PACHETE INTEGRATE DE SERVICII EDUCAŢIONALE DESTINATE COPIILOR INCLUŞI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente, din cadrul SDL.

Fișa de proiect cu titlul „ÎNVĂȚARE PENTRU TOȚI” a fost depusă de FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI, organizație non-guvernamentală cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul educațional, în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI, GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 și GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 din Carei.

Obiectivul proiectului este creșterea participării la procesul de educație a copiilor antepreșcolari, preșcolari și școlari din ZUM și zonele funcționale aferente, creând astfel șansele de succes școlar și societal ale copiilor în situație de risc de părăsire timpurie a școlii. Proiectul își propune să abordeze mai mulți factori care influențează reușita lor, implicând părinții/tutorii și școala (liderii școlii și cadrele didactice), urmărind totodată mobilizarea, implicarea activă și responsabilizarea comunității pe care școala o deservește, în sprijinul educației incluzive și incluziunii sociale. Bugetul total al proiectului este 2.645.751,90 RON, reprezentând 559.698,73 EUR.

Ne așteptăm ca acest proiect să contribuie la reducerea riscului de abandon şcolar în rândul copiilor din teritoriul SDL.