FIȘĂ DE PROIECT – OCUPARE – AVIZATĂ DE CCS RESTRÂNS

01.10.2021


Vă informăm că fișa de proiect selectată de către GAL Carei pentru implementarea Măsurii 4 SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR ADULTE ŞOMERE SAU INACTIVE ŞI A PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA, Intervenția I.9 Asistență şi suport pentru integrarea socio-profesională, din Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei, și anume fișa de proiect cu titlul „Activi pe piața muncii prin măsuri integrate în Municipiul Carei”, depusă în cadrul apelului de fișe de proiecte POCU/GALCAREI/2021/5/4/OS5.1, de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Satu Mare, a fost verificată și avizată de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism tehnic, format din reprezentanți ai structurilor implicate în gestionarea POR și POCU.