FIȘĂ DE PROIECT POCU SELECTATĂ – „ÎNVĂȚARE PENTRU TOȚI”

04.11.2020

În data de 26 octombrie a.c. a avut loc, la sediul Asociației GAL Carei pentru Coeziune Socială, ședința membrilor Comisiei de selecție a fișelor de proiecte depuse ca urmare a lansării apelului de fișe de proiecte POCU/GALCAREI/2020/5/2/OS5.1, în vederea implementării Măsurii 3, Intervenția 7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei.

În conformitate cu Procedura de Evaluare și Selecție a Asociației GAL Carei, cu participarea unui reprezentant OIRPOSDRU Nord-Vest, membrii Comisiei de Selecție au fost informați de către echipa operativă a GAL Carei asupra tuturor datelor referitoare la fișa de proiect înregistrată la Secretariatul GAL Carei, în data de 11.09.2020. Ca urmare a analizei Grilelor de verificare CAE, a Grilelor de verificare aferente eligibilității tehnico-financiare (ETF), documente elaborate și transmise de către experții evaluatori, membrii Comisiei au aprobat selecția proiectului „ÎNVĂȚARE PENTRU TOȚI, depusă de FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI, în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI, GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 și GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 din Carei. Principalele date ale fișei de proiect selectate sunt:

  • Nr. apel: POCU/GALCAREI/2020/5/2/OS5.1
  • Măsură: M3 Dezvoltarea de pachete integrate de servicii educaționale destinate copiilor incluși in sistemul de învățământ preuniversitar
  • Intervenție: I 7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente
  • Nr. de înregistrare: 159, Data: 11.09.2020
  • Numele solicitantului: Fundația Noi Orizonturi
  • Titlul proiectului: „Învățare pentru toți”
  • Valoarea nerambursabilă a investiției este: 2.610.351,90 RON, reprezentând 552.209,98 EURO
  • Valoarea totală a investiției: 2.645.751,90 RON, reprezentând 559.698,73 EURO
  • Punctaj obținut conform evaluării ETF: 89 p

Aici puteți consulta Raportul observatorului, realizat conform PROCEDURII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR POR/POCU.