GRUPUL DE SPRIJIN PENTRU EDUCAȚIE analizează nevoi și aplică soluții

03.08.2023

O nouă ședință a Grupului de Sprijin pentru Educație (GSE) a reunit azi, 3 august, câțiva dintre factorii interesați de identificarea și aplicarea soluțiilor de reducere a riscului de abandon școlar în rândul copiilor din Carei.

Una dintre nevoile identificate anterior de GSE se referă la alfabetizarea tinerilor neșcolarizați documentat sau neșcolarizați de facto (înscriși la școală sau la A Doua Șansă, însă cu frecvență foarte slabă/ deloc și în risc de abandon). Datorită implicării entuziaste a doamnei Maria Kovacs, managerul proiectului „Învățare pentru toți”, o parte dintre tineri beneficiază deja de sesiuni de alfabetizare.

GSE activează în cadrul proiectului „Învățare pentru toți”, desfășurat în cadrul Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității. Proiectul este implementat de Fundația Noi Orizonturi, în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1, Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Grădinița cu Program Prelungit nr. 3. Acesta contribuie la implementarea Măsurii 3. Dezvoltarea de pachete integrate de servicii educaţionale destinate copiilor incluşi în sistemul de învățământ preuniversitar, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente din cadrul Strategiei.