ÎN OCTOMBRIE ÎNCEPE ȘCOALA ADULȚILOR

15.09.2022

Începând cu luna octombrie, Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Satu Mare, beneficiar selectat al GAL Carei, desfășoară cursuri de calificare pentru următoarele meserii: îngrijitor (îngrijitoare) bătrâni, ajutor bucătar, lucrător în construcții, manichiurist(ă)-pedichiurist(ă). Cursurile se adresează persoanelor dezavantajate din Carei.

Participarea gratuită la cursuri pentru persoanele care îndeplinesc criteriile de selecție este posibilă datorită proiectului ,,Activi pe piața muncii prin măsuri integrate în Municipiul Carei”.

Proiectul contribuie la implementarea Măsurii 4. Sprijin pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor adulte şomere sau inactive şi a persoanelor care au părăsit de timpuriu şcoala, Intervenția I.9 Asistență şi suport pentru integrarea socio-profesională, din Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei, implementată de Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Coeziune Socială Carei. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pe durata programului de formare cursanților li se va asigura o masă zilnică, consiliere psihologică, consiliere și îndrumare în vederea încadrării în muncă, iar la absolvirea cursului vor primi un certificat recunoscut pe plan național și internațional și o subvenție.

Pentru a putea beneficia de aceste servicii, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Să aibă domiciliul în Carei;

Să aibă peste 16 ani și să se încadreze într-una dintre următoarele categorii:

a. Persoane care au părăsit timpuriu şcoala,  

b. Persoane în căutarea unui loc de muncă,  

c. Persoane inactive,

d. Şomeri, 

Sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială se confruntă cu o deprivare materială severă, respectiv dispun de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, și se încadrează în cel puțin 4 din cele 9 elemente de mai jos, respectiv nu își pot permite:

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,

5) o săptămână de vacanță departe de casă,

6) un autoturism,

7) o mașină de spălat,

8) un TV color,

9) un telefon.

Toate persoanele care îndeplinesc aceste condiții și doresc să urmeze un curs de calificare sunt invitate să contacteze reprezentanții Crucii Roșii la numerele de telefon 0261-770244,  0727371999, 0723503597.