ÎNVĂȚARE PENTRU TOȚI, inclusiv pentru specialiștii în domeniul educației

20.09.2022

Vineri, 16 septembrie, a avut loc un atelier de lucru organizat în cadrul proiectului „Învățare pentru toți”, la care au participat aproape 40 de persoane, învățători, educatori, profesori, care au în clasă copii provenind din medii defavorizate și care au greutăți de învățare, care absentează mult, precum și experți ai echipei de proiect (inclusiv pedagogi de sprijin), reprezentanți ai Fundației Noi Orizonturi, inițiatorul proiectului, și ai partenerilor: Școala Gimnazială nr. 1, Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 și reprezentanți ai GAL Carei.

Atelierul de lucru și-a propus să implice participanții în înțelegerea și adaptarea modalităților de atingere a obiectivului specific: îmbunătățirea serviciilor educaționale de sprijin în 3 unități școlare din Carei care deservesc populația din ZUM în vederea creșterii relevanței învățării, dezvoltării competențelor de bază în rândul copiilor la un număr de 180 copii cu risc de părăsire timpurie a școlii.

Principalele teme de lucru au vizat:

1. Înțelegerea procesului (obiective/rezultate așteptate, tipuri de activități și responsabilități, rolul Grupului de Sprijin pentru Educație, liant între școală – familie – comunitate);

2. Procesul de lucru (rolul facilitatorului, tipuri de grupuri de lucru, roluri);

3. Integrarea pedagogilor în școală (relația învățător – pedagog de sprijin, roluri și responsabilități);

4. Culegerea datelor (tipuri de date și responsabili).

Atelierul a fost condus de către experții Fundației Noi Orizonturi: Ramona Câmpean, specialist procese dezvoltare școlară, Maria Kovacs, specialist literație și Bianca Bâlea, expert grup țintă. Sub îndrumarea lor și a managerului de proiect, Anca Gaidoș, au fost clarificate diverse situații identificate în lucrul cu copiii și cu părinții, au fost înlăturate temeri privind integrarea unor noi abordări în activitatea didactică și s-au asigurat premisele pentru reușita activităților care urmează a se desfășura în Carei, cu scopul creșterii participării la procesul educațional a copiilor preșcolari și școlari din ZUM și zonele funcționale aferente, crescând astfel șansele de succes școlar și societal ale copiilor în situația de risc de părăsire timpurie a școlii.

Proiectul „Învățare pentru toți” contribuie la punerea în practică a Intervenției nr. 7 din cadrul „Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”, și anume a oferi sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente.