Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate – actualizare 26 noiembrie 2021

07.12.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a publicat ieri, 6.12.2021 lista actualizată la data de 26.11.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.