Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate august 2021

14.09.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de 31.08.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism tehnic format din reprezentanți POCU si POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.