LISTA ACTUALIZATĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POCU/POR AVIZATE DE CCS RESTRÂNS

10.01.2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 31.12.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.