Lista intermediară nr. 25 / POCU/717/5/1

19.04.2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 25 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 18.04.2022.