LISTA INTERMEDIARĂ NR. 28/POCU/717/5/1

31.05.2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 28 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 25.05.2022.