LOC DE JOACĂ DAT ÎN FOLOSINȚĂ

23.06.2023

Pentru cei mai mulți copii, vacanța școlară aduce bucurie și multă joacă. Pentru toți copiii din Carei, indiferent de posibilitățile materiale ale familiilor din care provin, joaca se poate desfășura acum în spațiul plăcut și sigur pe care îl oferă locul de joacă din Parcul Dendrologic Carei, recent reamenajat și dat în folosință.

🌳Amenajarea locului de joacă a fost posibilă datorită proiectului „Reamenajare loc de joaca în Parcul Dendrologic Carei” (cod SMIS 136040), desfășurat de UAT Municipiul Carei, în cadrul Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității.

Valoarea totală a proiectului este de 544.481,60 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 315.974,75 lei. Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.