LOCUIREA în rândul persoanelor vulnerabile. Între provocări și soluții

16.05.2023

În 16 mai a.c., GAL Carei a organizat un forum tematic care a reunit specialiști în domeniul locuirii din partea UAT Municipiul Carei și experți implicați în implementarea Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității.

S-a discutat despre situațiile locative dificile ale familiilor vulnerabile din Carei, despre nevoile concrete de locuințe sociale și de locuințe de necesitate și despre întârzierile acumulate în ceea ce privește realizarea proiectului de construire locuințe sociale, aflat în implementare în cadrul Strategiei.

Au fost prezentate și oportunitățile de finanțare a unor noi proiecte care să răspundă nevoilor identificate, în contextul perioadei de programare 2021-2027.

Cu toate dificultățile întâmpinate până acum în soluționarea problemelor interconectate ce vizează locuirea și integrarea socio-economică a persoanelor dezavantajate, cei prezenți și-au arătat disponibilitatea de a se implica și pe viitor în căutarea unor soluții realiste, care să ofere condiții de locuit decente familiilor dezavantajate din Carei.

Forumul tematic având ca subiect locuirea în rândul persoanelor vulnerabile din Carei a fost organizat de GAL Carei în cadrul proiectului Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării ”Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”, Contract POCU 390/5/1/123740.