Lucrări de modernizare la Creșa de copii din Carei

23.03.2023

Primăvara accelerează lucrările la modernizarea Creșei din Carei. Lucrările sunt posibile datorită proiectului „Modernizare Creșă de copii în municipiul Carei”, desfășurat de UAT Municipiul Carei, cod SMIS 140842.Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Valoarea totală a proiectului este de 1.947.910,98 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.848.710,44 lei.