NOI FORME DE SPRIJIN PENTRU PERSOANELE VULNERABILE DIN CAREI

20.01.2023

În această perioadă, Asociația Asistenților Sociali Profesioniști ”PROSOCIAL”, în parteneriat cu UAT Municipiul Carei, beneficiari selectați ai GAL Carei, selectează și înregistrează beneficiarii proiectului ”START pentru integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile din Carei”, pe care îi informează despre oportunitățile pe care le au la dispoziție.

Activitățile proiectului contribuie la creșterea accesului la servicii socio-medicale și la ocupare formală a persoanelor de vârsta activă, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, din Zonele Urbane Marginalizate ale municipiului Carei, inclusiv persoane de etnie roma, prin implementarea unor măsuri integrate și prin sensibilizarea a cel puțin 300 de persoane cu privire la aprecierea diversității.

Persoanele vizate de acest proiect sunt adulți șomeri sau inactivi, persoane cu dizabilități, tineri care au părăsit instituțiile de tip rezidențial, care îndeplinesc în mod obligatoriu și cumulativ următoarele două criterii:

1. au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală Carei. Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (declarație pe propria răspundere).

2. sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una dintre categoriile A/B/C de mai jos:

(A) în risc de sărăcie – persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent

sau

(B) se confruntă cu o deprivare materială severă – dispun de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:

1. să plătească chiria sau facturile la utilități,

2. să asigure încălzirea adecvată a locuinței,

3. să facă față unor cheltuieli neprevăzute,

4. să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,

5. o săptămână de vacanță departe de casă,

6. un autoturism,

7. o mașină de spălat,

8. un TV color,

9. un telefon.

sau

(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii – persoane cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

Membrii grupului țintă sunt selectați cu respectarea condițiilor de mai sus și ținând cont de principiile egalității de șanse și nediscriminării.

Proiectul se desfășoară în contextul implementării Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității, contribuind la punerea în practică a Măsurii M4. SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR ADULTE ŞOMERE SAU INACTIVE ŞI A PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA și M5. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII CENTRELOR COMUNITARE INTEGRATE MEDICO-SOCIALE DE A FURNIZA SERVICII SOCIALE ŞI MEDICALE PERSOANELOR.

Pentru informații suplimentare, îi puteți contacta pe: Valentin Târnăcop, manager de proiect, Asociația Asistenților Sociali Profesioniști „PROSOCIAL”, e-mail: vali@prosocial.ro sau Monica Radu, coordonator activități partener UAT Municipiul Carei, 0261/861654, e-mail: primariacar@yahoo.com, str. Progresului, nr. 28, Carei.