O NOUĂ FIȘĂ DE PROIECT POCU SELECTATĂ DE GAL CAREI

07.02.2022

În 04.02.2022 a avut loc, la sediul GAL Carei, ședința membrilor Comisiei de selecție a fișelor de proiecte depuse ca urmare a lansării apelului POCU/GALCAREI/2021/5/6/OS5.1, lansat în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei, M4. SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR ADULTE ŞOMERE SAU INACTIVE ŞI A PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA și M5. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII CENTRELOR COMUNITARE INTEGRATE MEDICO-SOCIALE DE A FURNIZA SERVICII SOCIALE ŞI MEDICALE PERSOANELOR.

În conformitate cu Procedura de Evaluare și Selecție a Asociației GAL Carei, cu participarea unui reprezentant OIRPOSDRU Nord-Vest, membrii Comisiei de Selecție au fost informați de către echipa operativă a GAL Carei asupra tuturor datelor referitoare la fișa de proiect înregistrată la Secretariatul GAL Carei, în data de 09.12.2021. Ca urmare a analizei Grilelor de verificare CAE, a Grilelor de verificare aferente eligibilității tehnico-financiare (ETF), documente elaborate și transmise de către experții evaluatori, membrii Comisiei au aprobat selecția fișei de proiect cu titlul „START pentru integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile din Carei”, depusă de către Asociația Asistenților Sociali Profesioniști Prosocial în parteneriat cu UAT Municipiul Carei. Bugetul total al proiectului este 1.598.018,77 lei, reprezentând 338.054,78 euro.

Aici puteți consulta Raportul de selecție, realizat conform PROCEDURII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR POR/POCU.