Apel POCU/GALCAREI/2021/5/5/OS5.1 – SERVICII EDUCAȚIONALE – în consultare – 23.07.2021

Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială publică, spre consultare, Ghidul Solicitantului. Condiții Specifice, aferent apelului de selecţie a fişelor de proiecte POCU – sesiunea august 2021, în vederea implementării, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei. Măsura 3. DEZVOLTAREA DE PACHETE INTEGRATE DE SERVICII EDUCAŢIONALE DESTINATE COPIILOR INCLUŞI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR. Intervenţia care se lansează este: I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente.

Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră până cel târziu 29 iulie 2021, folosind datele de contact de mai jos.

 • Data estimată a publicării: 6.08.2021
 • Numărul de referință al apelului: POCU/GALCAREI/2021/5/5/OS5.1
 • Sesiunea: Sesiunea 2 – august 2021
 • Tipul apelului: Apel competitiv cu termen limită de 45 de zile calendaristice
 • Măsura din SDL care se lansează: M3
 • Intervenția din SDL: I7
 • Data lansării apelului: 6.08.2021
 • Data limită de depunere a fișelor de proiecte POCU: 20.09.2021
 • Locația de depunere a fișelor de proiecte: Str. Progresului nr. 28, Carei, jud. Satu Mare
 • Intervalul orar de depunere: 08:00 – 16:00 (de luni până vineri)
 • Valoarea totală a apelului:  560.000 euro
 • Date de contact: Telefon: 0744653303, E-mail: agalccscarei@yahoo.com