PRELUNGIRE TERMEN DE DEPUNERE FIȘE DE PROIECTE / POR/GALCAREI/2020/9/4/OS9.1

13.11.2020

Vă informăm că a fost prelungit termenul de depunere a fișelor de proiecte corespunzător apelului  POR/GALCAREI/2020/9/4/OS9.1, corespunzător Măsurii 5: Dezvoltarea capacității centrelor comunitare integrate medico-sociale de a furniza servicii sociale şi medicale persoanelor dezavantajate, Intervenția #10 POR – Crearea unui/unor Centru(e) Comunitar(e) Integrat(e) medico-social(e) care să deservească populația din zonele urbane marginalizate. 

Noul termen limită de depunere a fișelor de proiecte în cadrul acestui apel este 16 decembrie 2020

Documentele aferente acestui apel pot fi consultate AICI.