PROGRESUL PROIECTULUI „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ȘI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT MEDICO-SOCIAL ÎN MUNICIPIUL CAREI”

16.05.2023

Pentru transpunerea în practică a Intervenției I.1 Construcție / reabilitare de locuințe sociale în zonele urbane funcționale aferente zonelor urbane marginalizate ZUM, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei, UAT Municipiul Carei implementează proiectul „Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei” (cod SMIS 153893). Valoarea totală a proiectului este de 13.158.805 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 12.500.864,77 lei.

Pornite cu întârziere, lucrările de construcție încep să avanseze. S-a turnat fundația la două corpuri, a început ridicarea primului nivel la unul dintre acestea și s-a pregătit terenul pentru turnarea fundației celui de-al treilea corp de clădire.

După finalizarea lucrărilor, spațiul locativ alocat persoanelor vulnerabile va crește cu aproximativ 15%. Cel puțin 100 de persoane dezavantajate vor beneficia de aceste locuințe sociale și, totodată, alături de altele, de serviciile care vor fi oferite în cadrul centrului comunitar integrat medico-social (adăpost de noapte, îngrijire la domiciliu persoane vârstnice, servicii de asistență socială, servicii medicale comunitare).

Urmăriți-ne pentru a afla noutăți despre stadiul implementării proiectului „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ȘI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT MEDICO-SOCIAL ÎN MUNICIPIUL CAREI”!